O projektu


Podonavski kompas je nastal v okviru projekta »Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (DRIM)«, vključenega v Podonavski transnacionalni program in sofinanciranega s strani Evropske Unije (ERDF, IPA). Cilj projekta je utrditi kapacitete javnih institucij za uspešnejšo integracije migrantov v osmih podonavskih državah.

Več o projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim

Avtorji Podonavskega kompasa:

 • Avstrija: GS gain&sustain OG Martina Maria Linzer in Marta Ribas Romeu (Prihod in bivanje, Delo, Izobraževanje, podpoglavja znotraj poglavja Vsakdanje življenje – Dom, Socialno varstvo drugi del, Promet, Zdravje); Caritas Akademie – Caritas der Dioezese Graz-Seckau Anton Fink, Claudia Moser (Učenje lokalnega jezika in podpoglavja znotraj poglavja Vsakdanje življenje – Osebe s posebnimi potrebami, Vključevanje v družbo, prvi del poglavja Socialno varstvo)
 • Češka republika: SPF Group, s.r.o. Marie Vašáková, Dr. Josef Miškovský, Josef Mareš, Jiří Třešňák, Ladislav Marek, Mrs. Richterová in Hana Semeráková (Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji)
 • Hrvaška: Centar za mirovne studije, Sara Kekuš, Emina Bužinkić, Lea Horvat in Tea Vidović
 • Nemčija: Vandenshauptstadt Munchen, Referat fur Arbeit und Wirtschaft in projekt AMIGA, GründerRegio M e.V., Andra Barboni, Dr. Antje Kohlrusch in Vera Wagner
 • Madžarska: Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Máté Szalók; Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
 • Srbija: YUCOM – Komite pravnika za ljudska prava – YUCOM Marija Stijepović, Velimir Petrović, Ana Janković Jovanović, Momčilo Živadinović
 • Slovaška: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied Zuzana Bargerová, Boris Divinský, Miroslava Hlinčíková
 • Slovenija: Zavod za zaposlovanje RS Blanka Rihter, Nina Marin, Robert Modrijan, podpoglavje Zdravje je nastalo v soavtorstvu z Uršulo Lipovec Čebron, Saro Pistotnik in Leo Bombač.

Projektni partnerji:

Vodilni partner: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

 • Avstrija: GS gain&sustain, Caritas Akademie – Caritas der Dioezese Graz-Seckau
 • Češka republika:SPF group
 • Hrvaška: Centar za mirovne studije
 • Nemčija: Vandenshauptstadt Munchen, Referat fur Arbeit und Wirtschaft in projekt AMIGA, GründerRegio M e.V.
 • Madžarska: Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft
 • Srbija:YUCOM – Komite pravnika za ljudska prava
 • Slovaška: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
 • Slovenija: Zavod za zaposlovanje RS

Kompas Podonavja pokriva osem podonavskih držav in je dostopen v 19 jezikih:

 • Avstrija: angleščina, nemščina, turščina, arabščina, srbščina
 • Češka republika: angleščina, češčina, ruščina, ukrajinščina, vietnamščina
 • Hrvaška: angleščina, hrvaščina, arabščina,farščina, urdujščina
 • Nemčija: angleščina, nemščina, francoščina, bolgarščina, romunščina
 • Madžarska: angleščina, madžarščina, arabščina, ruščina, kitajščina
 • Srbija: angleščina, srbščina, farščina, ruščina, kitajščina
 • Slovaška: angleščina, slovaščina, srbščina, ukrajinščina, vietnamščina
 • Slovenija: angleščina, slovenščina, albanščina, bosanščina, ruščina