Kako uporabljati Kompas


Komu je Kompas Podonavja namenjen in kako ga uporabljati?

Transnacionalna informacijska platforma Kompas Podonavja je namenjena najširši možni zainteresirani javnosti (prosilcem za azil, mobilnim posameznikom, mobilnim delavcem, izseljencem, študentom kot tudi javnim uslužbencem, prostovoljcem in nevladnim organizacijam, ki delajo z migranti).

Platforma nudi uporabnikom lahko dostopne in relevantne informacije s področja dela in življenja v osmih podonavskih državah in si prizadeva k večji transparentnosti pravic in dolžnosti vezanih na različne vsakodnevne situacije. Platforma naj bi nove prebivalce opolnomočila in jih opremila z enostavno podanimi informacijami o določeni deželi, prav tako pa naj bi bila v pomoč javnim uslužbencem in nevladnikom, ki vsakodnevno prihajajo v stik z migranti.

Migranti, javni uslužbenci kot tudi nevladniki lahko Kompas Podonavja uporabljajo kot orodje za prevajanje med petimi različnimi jeziki vključenimi v vsako izmed osmih podonavskih držav; kot orodje, ki prinaša informacije o specifikah, ki so del vključevanja v določeno družbo kot tudi orodje, ki prinaša generalen vpogled v situacijo izbrane podonavske države, regije ali mesta. Uporabniki lahko s Kompasom Podonavja krmarijo bodisi preko uporabe iskalnika ali pa preko brskanja po kategorijah.