Zatvaranje pojedinačnog preduzeća

Šta

Zatvaranje pojedinačnog preduzeća znači završetak svih gospodarskih ili logističkih djelatnosti koje su pokretale preduzeće i povezano je s određenim obavezama. Preduzeće u Sloveniji može se zatvoriti dobrovoljno ili prisilno.

Vrijeme zatvaranja ovisi o pravnom i organizacijskom obliku preduzeća.

Kada

D.o.o. može dobrovoljno prestati poslovati:

  • ako istekne razdoblje na koje je preduzeće bilo osnovano
  • ako najmanje dvije trećine članova društva glasuje za prestanak; ugovor s članovima društva u slučaju spajanja s drugim preduzećem može zahtijevati veću većinu.

D.o.o. prisilno prestaje poslovati:

  • ako sud utvrdi da je upis u Poslovni registar ništavan
  • zbog stečaja
  • na osnovi sudske odluke koja određuje da svaki član društva preduzeća s najmanje deset posto vlasničkog kapitala pokrene sudski postupak u kojem zahtijeva da sud odluči o prestanku preduzeća, ako ciljeve preduzeća nije moguće zadovoljavajuće postići
  • ako postoje razlozi za prestanak ili ako temeljni kapital padne ispod zakonskog minimuma.

Koraci

1. KORAK: Ako vaše preduzeće ne ispunjava svoje obveze ili je platežno nesposobno, možete započeti postupak prisilne naplate. Namijenjen je sprečavanju stečaja i provodi se pod nadzorom suda. Postoji više vrsta prisilne naplate, od kojih je najčešći sporazum s vjerovnicima o daljnjem djelovanju pravnog subjekta i djelomični sporazum o produženju razdoblja plaćanja obaveza vjerovnicima. Na toj tački može započeti i stečajni postupak. Ako ste vlasnik malog preduzeća i sve su vaše obaveze podmirene, možete zatvoriti preduzeće i po kraćem postupku koji ćete provesti sami ili će ga provesti javni bilježnik.

2. KORAK: Ako prisilna naplata uspije, preduzeće može nastaviti svoje djelatnosti. Ako je dužnik platežno nesposoban ili duže vrijeme zadužen, preduzeće ide u stečaj. Mogu ga predložiti vjerovnici, dužnik ili lično odgovorni član društva preduzeća. Poslovanje prestaje stečajnim postupkom.

3. KORAK: Nakon zatvaranja preduzeća slijedi likvidacija preduzeća koja se upisuje u sudski registar. Svrha je likvidacijskog postupka raspodjela imovine preduzeća i brisanje preduzeća iz sudskog registra. Nekretnine preduzeća treba unovčiti i podmiriti dugove. Zatim se preostala imovina preduzeća raspodjeljuje između članova društva. U svim slučajevima, osim u slučaju stečaja i zatvaranja preduzeća po kraćem postupku, provodi se likvidacija preduzeća.

Gdje

Javnobilježničke komore Slovenije:
(na slovenskom): http://www.notar-z.si/poisci-notarja
(na engleskom): http://www.notar-z.si/en/find-a-notary
(na njemačkom): http://www.notar-z.si/de/notarsuche

Okružni sud – sudski registar
(na slovenskom): http://www.sodisce.si/javne_knjige/sodni_register/

Popis SPOT tačaka i javnih bilježnika možete pronaći ovdje:
(na slovenskom): http://evem.gov.si/info/vem-tocke/.

Više informacija o registraciji preduzeća dostupno je na internetskim stranicama
(na slovenskom): http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/
(na engleskom): http://eugo.gov.si/en/starting/business-registration/.