Zaprtje posameznega podjetja

KAJ

Zaprtje posameznega podjetja pomeni zaključek vseh gospodarskih ali logističnih dejavnosti, ki so poganjale podjetje, in je povezano z določenimi obveznostmi. Podjetje se lahko v Sloveniji zapre prostovoljno ali prisilno. Čas zaprtja je odvisen od pravne in organizacijske oblike podjetja.

KDAJ

D. o. o. prostovoljno preneha poslovati:

  • če obdobje, za katero je bilo podjetje ustanovljeno, preteče;
  • če vsaj dve tretjini družbenikov glasujeta za prenehanje; pogodba z družbeniki lahko v primeru združitve z drugim podjetjem zahteva večjo večino.

D. o. o prisilno preneha poslovati:

  • če sodišče ugotovi, da je vpis v Poslovni register ničen;
  • zaradi bankrota;
  • na podlagi sklepa sodišča, ki določa, da vsak družbenik podjetja z najmanj desetimi odstotki lastniškega kapitala sproži sodni postopek, v katerem zahteva, da sodišče odloči o prenehanju podjetja, če ciljev podjetja ni mogoče zadovoljivo doseči ali
  • če obstajajo razlogi za prenehanje ali če osnovni kapital pade pod zakonski minimum.

KORAKI

  1. KORAK: Če vaše podjetje ne izpolnjuje svojih obveznosti ali je plačilno nesposobno, lahko začnete postopek prisilne poravnave. Namenjena je preprečitvi stečaja in se izvaja pod nadzorom sodišča. Obstaja več vrst prisilne poravnave, od katerih sta najpogostejši sporazum z upniki o nadaljnjem delovanju pravnega subjekta in delni dogovor o podaljšanju obdobja za poplačilo obveznosti upnikom. Na tej točki se lahko začne tudi stečajni postopek. Če ste lastnik majhnega podjetja in so vse vaše obveznosti poravnane, lahko podjetje zaprete tudi po skrajšanem postopku, ki ga izvedete sami ali ga izvede notar.
  2. KORAK: Če prisilna poravnava uspe, lahko podjetje nadaljuje svoje dejavnosti. Če je dolžnik plačilno nesposoben ali zadolžen za daljši čas, gre podjetje v stečaj. Predlagajo ga lahko upniki, dolžnik ali osebno odgovorni družbenik podjetja. Poslovanje se s stečajnim postopkom preneha.
  3. KORAK: Zaprtju podjetja sledi likvidacija podjetja, ki se vpiše v sodni register. Namen likvidacijskega postopka je razdelitev premoženja podjetja in izbris podjetja iz sodnega registra. Nepremičnine podjetja je treba unovčiti in poravnati dolgove. Preostalo premoženje podjetja se nato razdeli med družbenike. V vseh primerih, razen v primeru stečaja in zaprtja podjetja po skrajšanem postopku, se opravi likvidacija podjetja.

KJE

Notarske zbornice Slovenije
(v slovenščini): http://www.notar-z.si/poisci-notarja
(v angleščini): http://www.notar-z.si/en/find-a-notary
(v nemščini): http://www.notar-z.si/de/notarsuche
Okrožno sodišče – sodni register
(v slovenščini): http://www.sodisce.si/javne_knjige/sodni_register/

Seznam točk SPOT in notarjev najdete tukaj:
(v slovenščini): http://evem.gov.si/info/vem-tocke/
Več informacij o registraciji podjetja je na voljo na spletnih straneh
(v slovenščini): http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/
(v angleščini): http://eugo.gov.si/en/starting/business-registration/