Zaprtje podjetja

KAJ

Podjetje lahko zaprete iz več razlogov. Nekateri so: nelikvidnost, združitev z drugim podjetjem, potek obdobja, za katero je bilo podjetje ustanovljeno, upokojitev nosilca. Čas zaprtja je odvisen od pravne in organizacijske oblike podjetja.

KDAJ

Podjetje se lahko v Sloveniji zapre prostovoljno ali prisilno.

Zaprtje je prostovoljno:

  • če obdobje, za katero je bilo podjetje ustanovljeno, preteče;
  • na podlagi sklepa, ki ga izdajo družbeniki;
  • v primeru smrti ali prenehanja dejavnosti družbenika, če pogodba z družbeniki ne določa drugače;
  • na podlagi prenehanja pogodbe z družbeniki ali v drugih primerih, določenih z zakonom.

Zaprtje je prisilno:

  • zaradi bankrota;
  • na podlagi sklepa sodišča;
  • če je v podjetju le en družbenik, razen ko družbenik pridobi novega družbenika in nadaljuje dejavnost kot podjetnik.

DOBRO JE VEDETI

Ti postopki so splošni za vse vrste podjetij. Lahko se zgodi, da ima oblika podjetja svoje posebnosti. Priporočeno je, da se vnaprej posvetujete s pristojnimi organi in strokovnjaki. Več informacij je na spletni strani (v angleščini): http://eugo.gov.si/en/closing-down/when-can-you-close-a-business/

KORAKI

Koraki za zaprtje podjetja so opisani posebej za posamezno podjetje in za samostojnega podjetnika (s. p.) (2.2.5.b in 2.2.5.c).

KJE

Notarske zbornice Slovenije

(v angleščini): http://www.notar-z.si/en/find-a-notary
(v slovenščini): http://www.notar-z.si/poisci-notarja
(v nemščini): http://www.notar-z.si/de/notarsuche

Okrožno sodišče – sodni register
(v slovenščini): http://www.sodisce.si/javne_knjige/sodni_register/

Seznam točk SPOT in notarjev najdete tukaj: (v slovenščini): http://evem.gov.si/info/vem-tocke/
Več informacij o registraciji podjetja je na voljo na spletnih straneh
(v slovenščini): http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/
(v angleščini): http://eugo.gov.si/en/starting/business-registration/