Zapošljavanje državljana trećih država

Vrste dozvola za boravak i radnih dozvola

Šta

Radna dozvola u Sloveniji izravno je povezana s dozvolom za boravak.

Kako biste mogli početi živjeti i raditi u Sloveniji, morate zatražiti jednu od sljedećih dozvola:

  • jedinstvenu dozvolu za boravak i rad
  • plavu kartu EU-a
  • radnu dozvolu za državljane BiH.

Kako biste dobili jedinstvenu dozvolu za boravak i rad ili plavu kartu EU-a, morate podnijeti zahtjev u diplomatskom predstavništvu Republike Slovenije prije nego što uđete u Sloveniju. Poslodavac na osnovi ovlaštenja stranca može podnijeti zahtjev u administrativnoj jedinici.

U slučaju zapošljavanja državljana BiH, vaš poslodavac mora zatražiti radnu dozvolu u Sloveniji i platiti troškove postupka. Zahtjev se podnosi Zavodu RS za zapošljavanje.

U nekim slučajevima bit će vam potrebna posebna radna dozvola (radna dozvola za sezonske radnike u slučaju sklapanja ugovora o djelu).

Slobodan pristup tržištu rada u Sloveniji imate ako:

  • ste vlasnik dozvole za stalni boravak
  • ste vlasnik dozvole za privremeni boravak, a istodobno ste stranac slovenskog podrijetla, član porodice slovenskih državljana, žrtva trgovine ljudima ili žrtva nezakonitog zaposlenja
  • ste podnijeli zahtjev za produženje dozvole za boravak.

Slobodan pristup tržištu rada moguć je i za:

  • osobe s međunarodnom zaštitom (status izbjeglice ili supsidijarna zaštita) i njihove članove porodice (spajanje porodice)
  • osobe s privremenom zaštitom
  • podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (nakon devet mjeseci od podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu).

Slobodan pristup tržištu rada znači da se možete zaposliti i raditi pod istim uslovima kao slovenski državljani, a vašem poslodavcu nije potrebna posebna radna dozvola.
Više informacija o dozvolama za boravak možete pronaći u poglavlju 1. „Dolazak i boravak“.