Zaposlitev državljanov tretjih držav

Vrste dovoljenj za prebivanje in delovnih dovoljenj

KAJ

Delovno dovoljenje je v Sloveniji neposredno povezano z dovoljenjem za prebivanje.
Da lahko začnete bivati in delati v Sloveniji, morate zaprositi za eno izmed naslednjih dovoljenj:

  • enotno dovoljenje za prebivanje in delo,
  • Modro karto EU,
  • delovno dovoljenje za državljane BiH .

Da bi pridobili enotno dovoljenje za prebivanje in delo ali modro karto EU, morate oddati vlogo na diplomatskem predstavništvu Republike Slovenije, še preden vstopite v Slovenijo. Lahko pa delodajalec na podlagi pooblastila tujca vloži vlogo na upravno enoto. V primeru zaposlitve državljana BiH mora vaš delodajalec zaprositi za delovno dovoljenje v Sloveniji ter plačati stroške postopka. Vloga se odda na Zavodu RS za zaposlovanje.

V nekaterih primerih boste potrebovali posebno delovno dovoljenje (delovno dovoljenje za sezonske delavce v primeru sklenjene podjemne pogodbe).

Prost dostop do trga dela v Sloveniji imate, če:

  • ste imetnik dovoljenja za stalno prebivanje,
  • ste imetnik dovoljenja za začasno prebivanje, obenem pa ste tujec slovenskega izvora, družinski član slovenskih državljanov, žrtev trgovine z ljudmi ali žrtev nezakonite zaposlitve,
  • ste oddali vlogo za podaljšanje dovoljenja za prebivanje.

Prost dostop do trga dela je prav tako možen za:

  • osebe z mednarodno zaščito (status begunca ali subsidiarna zaščita) in njihovi družinski člani (združitev družine),
  • osebe z začasno zaščito,
  • prosilce za mednarodno zaščito (po devetih mesecih po oddaji vloge za mednarodno zaščito).

Prost dostop do trga dela pomeni, da se lahko zaposlite in delate pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, vaš delodajalec pa ne potrebuje posebnega delovnega dovoljenja.
Več informacij o dovoljenjih za prebivanje lahko najdete v poglavju 1. »Prihod in bivanje«.