Ugovori između država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Šta

Slovenija je s mnogim državama sklopila ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja da bi osigurala da ljudi dvaput ne plaćaju porez na iste dohotke.
Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja određuje koja država ima pravo na oporezivanje pojedinca. Ako to pravo imaju obje države, ugovor određuje koja država ima prednost. Ugovori mogu određivati različita pravila za različite vrste dohodaka.

Ko

Svako ko živi u jednoj državi, a u drugoj državi radi, ima dohodak ili obavlja gospodarsku djelatnost.

Kako

Postupci, zahtjevi i iznos za plaćanje mogu se razlikovati ovisno o slučaju i ugovoru. Više informacija o državama koje su sa Slovenijom sklopile ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dostupno je na internetskoj stranici (na engleskom):
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions/.

Gdje

Ministarstvo finansija, Finansijska administracija Republike Slovenije, Ured nadležan za vaše mjesto prebivališta možete pronaći na internetskoj stranici (na slovenskom) http://www.fu.gov.si/kontakti/.