Stečaj

Šta

Preduzeće ide u stečaj kad dužnik nije platežno sposoban ili je zadužen na duže razdoblje. Stečajni postupak ne provodi se ako dužnik ima samo jednog vjerovnika ili ako je preduzeće invalidsko preduzeće. Stečajni postupak predlažu vjerovnici, dužnik ili lično odgovorni član društva preduzeća. Prije i tijekom početka stečajnog postupka platežno nesposoban ili zaduženi dužnik može vjerovnicima predložiti sklapanje sporazuma o prisilnoj naplati. Stečajni postupak ne provodi se ako dužnikove nekretnine koje bi bile dio stečajne mase nisu dovoljne za pokrivanje troškova stečajnog postupka ili ako je vrijednost nekretnina neznatna.

Gdje

Nadležni Okružni sud – sudski registar:
(na slovenskom): http://www.sodisce.si/javne_knjige/sodni_register /