Stečaj

KAJ

Podjetje gre v stečaj, ko dolžnik ni plačilno sposoben ali je zadolžen za daljše obdobje. Stečajni postopek se ne izvede, če ima dolžnik le enega upnika ali če je podjetje invalidsko podjetje. Stečajni postopek predlagajo upniki, dolžnik ali osebno odgovorni družbenik podjetja. Pred in med začetkom stečajnega postopka lahko plačilno nesposobni ali zadolženi dolžnik upnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave. Stečajni postopek se ne izvede, če dolžnikove nepremičnine, ki bi bile del stečajne mase, ne zadostujejo za pokritje stroškov stečajnega postopka ali če je vrednost nepremičnin neznatna.

KJE

Pristojno Okrožno sodišče – sodni register (v slovenščini): http://www.sodisce.si/javne_knjige/sodni_register