Seznam spletnih virov za podjetja

Portal Slovenia Business Point (enotna kontaktna točka)

KAJ

To je portal v angleščini, ki nudi vse informacije, potrebne za ustanovitev podjetja v Sloveniji.

KJE

(v angleščini) http://eugo.gov.si/en/about-the-portal/

SPOT - Slovenska poslovna točka

KAJ

Lahko dobite tudi več informacij o ustanovitvi podjetja v Sloveniji. Prav tako lahko na portalu elektronsko registrirate nekatere vrste podjetja.

KJE

(v slovenščini): http://evem.gov.si/info/sistem-spot/

Portal Invest Slovenia

KAJ

InvestSlovenia Team deluje v okviru SPIRIT Slovenija (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije), ki so ji zaupane regulativne, strokovne in razvojne naloge za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na področju podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. InvestSlovenia Team deluje kot »točka vse na enem mestu« za potencialne investitorje ter vodi baze podatkov z javnimi in zasebnimi naložbenimi projekti ter zemljišči za komercialne in industrijske namene v vseh gospodarskih sektorjih. Informacije so na voljo brezplačno, da zadovoljijo določene potrebe in proračune investitorjev.

KJE

(v angleščini in francoščini): https://www.investslovenia.org/

Spletna stran DATA, d. o. o.

KAJ

Data, d. o. o., je zasebno podjetje. Med drugim nudijo tudi pomoč tujim državljanom (vse na enem mestu: pridobitev slovenskih davčnih številk, prevodov potrebnih dokumentov, brezplačne registracije podjetij do pridobitve delovnih dovoljenj za tujce, pomoč pri posredovanju delovnih mest delavcem ipd.).

KJE

(v angleščini, nemščini, hrvaščini, bosanščini, srbščini ruščini, italijanščini, kitajščini, arabščini): https://data.si/en/