Seznam služb za pomoč in projektov, povezanih z zaposlovanjem

Zavod RS za zaposlovanje

KAJ

Zavod RS za zaposlovanje je osrednja vladna ustanova, ki iskalcem zaposlitve pomaga najti službo po vsej Sloveniji. Če ste nezaposleni, se vpišite v register brezposelnih oseb. Vpišete se lahko osebno z veljavnim osebnim dokumentom. Zavod za zaposlovanje vam ponuja številna prosta delovna mesta, osebni poklicni svetovalec pa vam bo nudil pomoč pri iskanju službe in razvoju nadaljnje kariere.

KJE

Najbližji lokalni urad ZRSZ lahko poiščete na spletni strani (v slovenščini): https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

Karierno središče

KAJ

Kot del ZRSZ karierno središče nudi informacije o možnostih zaposlitve, poklicno svetovanje in usmerjanje vseživljenjske kariere. Organizirajo skupinske delavnice za izboljševanje spretnosti iskanja dela in v sodelovanju z delodajalci predstavljajo trenutna prosta delovna mesta. V kariernem središču imate dostop do orodij za samostojno poklicno usmerjanje, pregledujete prosta delovna mesta ipd.

KJE

Najbližji lokalni urad kariernega središča lahko poiščete na spletni strani (v slovenščini):
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

EURES

KAJ

EURES je evropski portal za poklicno mobilnost. Na njegovi spletni strani lahko pregledujete prosta delovna mesta po vsej Evropi. Na Zavodu RS za zaposlovanje lahko tudi stopite v stik s svetovalcem EURES, ki vam bo svetoval. Prosta delovna mesta na portalu EURES so razvrščena glede na različne kategorije (področje dela, država ipd.). Lahko prenesete tudi svoj življenjepis, da je na voljo delodajalcem v Evropi.

KJE

EURES – spletni portal (na voljo v vseh evropskih jezikih): https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
EURES pri Zavodu RS za zaposlovanje (v slovenščini): https://www.ess.gov.si/eures

Karierni centri slovenskih univerz

KAJ

Vse štiri univerze v Sloveniji svojim študentom nudijo pomoč pri poklicnem razvoju. Nekateri delodajalci prosta delovna mesta objavljajo tudi na svojih spletnih straneh.

 

KJE

Karierni centri Univerze v Ljubljani (University of Ljubljana Career Centre)
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 2418 732
http://www.kc.uni-lj.si/domov.html
E-mail: kc@uni-lj.si

Karierni center Univerze v Mariboru (University of Maribor Career Centre)
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Tel: +386 2 23 55 209
https://kc.um.si/o-nas/
E-mail: karierni.center@um.si

Karierni center Univerze na Primorskem (University of Primorska Career Centre)
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper
Telefon: +386 5 611 76 36
http://kariernicenter.upr.si/sl/
E-naslov: kariernicenter@upr.si
Karierni center Univerze v Novi Gorici (University of Nova Gorica Career Centre)
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica
Tel: +386 51 336 770
http://www.ung.si/sl/karierni-center/
E-mail: karierni.center@ung.si

Zavod Ypsilon

KAJ

Zavod Ypsilon je nevladna organizacija, ki povezuje mlade. Pripravili so mentorski program, kjer lahko mladi med 15. in 30. letom najdejo mentorja na svojem področju zanimanja. Spletna stran povezuje mentorje in mlade. Pregledate lahko, kdo želi biti mentor in stopite v stik s to osebo, da vam pomaga pri poklicnem razvoju. Sodelovanje je za mentorje in mlade, ki potrebujejo mentorja, prostovoljno in brezplačno.

KJE

Več informacij je na spletni strani (v slovenščini): https://www.mentorstvo.si/

Zavod Nefiks

KAJ

Nefiks je zavod, ki mladim pomaga zabeležiti in ubesediti svoje znanje ter veščine za uspešno predstavitev na trgu dela. Vodijo različne programe (kot sta talentiran.si in zaposlitvene rešitve) za podporo mladim pri izgradnji in razvoju njihovih karier ter za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

KJE

Več informacij je na spletni strani (v slovenščini): http://www.nefiks.si/

Inšpektorat za delo RS

KAJ

To je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja.

KJE

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (Labour Inspectorate of the RS),
Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 280 36 60
http://www.id.gov.si
E-mail: gp.irsd@gov.si

Delavska svetovalnica

KAJ

To je organizacija, ki nudi zagovorništvo, zaščito, spodbujanje in razvoj delavskih, socialnih ter zakonitih pravic ranljivih skupin, kot so migranti.

KJE

Delavska svetovalnica (Counselling Office for Workers)
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 434 12 10 and 080 14 34
http://www.delavskasvetovalnica.si/
E-naslov: info@delavskasvetovalnica.si

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS

KAJ

Cilj te organizacije je pogajanje o vsebini kolektivnih pogodb in sodelovanje pri usklajevanju predlogov zakonov ter drugih dokumentov, ki zadevajo delavce.

KJE

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS (Association of Free Trade Unions of Slovenia)
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 434 12 00
https://www.zsss.si
E-mail: zsss@sindikat-zsss.si