Seznam služb za pomoč in projektov, povezanih z davki

DOBRO JE VEDETI

Spletni viri, povezani z davki, so na spletnih straneh (v angleščini):
https://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-accounting/
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/slovenia/index_en.htm
http://www.fu.gov.si/en/taxes_and_other_duties/areas_of_work/international_taxation/

Upravna pisarna

KAJ

Je del Finančne uprave Republike Slovenije pri Ministrstvu za finance. Z njimi lahko stopite v stik v povezavi z davki, davčnim poročilom in rezidentskim statusom za namen obdavčitve.

KJE

Urad, pristojen za vaš kraj prebivališča, najdete na spletni strani: http://www.fu.gov.si