Prestanak statusa samozaposlene osobe

Šta

Ako želite da vaš status samozaposlene osobe prestane, o tome morate obavijestiti zainteresovane strane, kao što su poslovni partneri i vjerovnici. Morate podmiriti sve obaveze prema kupcima i dobavljačima.

Koraci

1.KORAK: Brisanje iz Poslovnog registra Slovenije
Zahtjev za brisanje iz Poslovnog registra Slovenije mora biti podnesen najmanje 15 dana prije zahtijevanog datuma brisanja iz registra. Zahtjev za brisanje može podnijeti preduzetnik ili ovlaštena osoba. Zahtjev za brisanje može se podnijeti preko portala SPOT – Slovenska poslovna tačka.

2.KORAK: Obveze prema Finansijskoj administraciji Republike Slovenije
Preduzetnik mora u roku od 60 dana od datuma prestanka djelatnosti u Finansijskoj administraciji Republike Slovenije podnijeti obračun poreza za preplaćivanje poreza od dohodaka iz samozapošljavanja na datum prestanka. Obračun mora prikazivati prihode i rashode koji su nastali do datuma prestanka djelatnosti. Dokumente možete podnijeti preko sistema eDavki gdje su opisane sve obaveze preduzetnika i postupci za podnošenje obračuna.

3. KORAK: Prekid osiguranja
Nakon brisanja iz Poslovnog registra Slovenije preduzetnik se mora odjaviti iz sistema osiguranja u roku od osam dana od datuma brisanja.
Za odjavu morate ispuniti obrazac M2 koji preduzetnik dobije zajedno s obrascem M1 pri prijavi u sistem osiguranja. Preduzetnici mogu brisanje obaviti lično u regionalnoj jedinici ili elektronski preko portala SPOT.

Gdje

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge – Ajpes https://www.ajpes.si

Popis SPOT tačaka i javnih bilježnika možete pronaći ovdje:
(na slovenskom): http://evem.gov.si/info/vem-tocke/.

Ured Finansijske administracije Republike Slovenije pri Ministarstvu finansija koji je nadležan za vaše mjesto možete pronaći na internetskoj stranici (na slovenskom): http://www.fu.gov.si/kontakti.

Internetska stranica Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije je (na slovenskom): http://www.zzzs.si/.