Prenehanje statusa samozaposlenega

KAJ

Če želite, da vaš status samozaposlenega preneha, morate o tem obvestiti zainteresirane strani, kot so poslovni partnerji in upniki. Poravnati morate vse obveznosti do kupcev in dobaviteljev.

KORAKI

  1. KORAK: Izbris iz Poslovnega registra Slovenije

Zahtevo za izbris iz Poslovnega registra Slovenije je treba vložiti najmanj 15 dni pred zahtevanim datumom izbrisa iz registra. Zahtevo za izbris lahko vloži podjetnik ali pooblaščena oseba. Zahtevo za izbris se lahko vloži prek portala SPOT – Slovenska poslovna točka.

  1. KORAK: Obveznosti do Finančne uprave Republike Slovenije

Podjetnik mora v 60 dneh od datuma prenehanja dejavnosti na Finančno upravo Republike Slovenije vložiti odmero davka za predplačilo davka od dohodkov iz samozaposlitve na datum prenehanja. Odmera mora prikazovati prihodke in odhodke, ki so nastali do datuma prenehanja dejavnosti. Dokumente lahko odda prek sistema eDavki, kjer so opisane vse obveznosti podjetnika in postopki za oddajo odmere.

  1. KORAK: Prekinitev zavarovanja

Po izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije se mora podjetnik odjaviti iz sistema zavarovanja v osmih dneh po datumu izbrisa.

Za odjavo morate izpolniti obrazec M2, ki ga podjetnik prejme skupaj z obrazcem M1 ob prijavi v sistem zavarovanja. Podjetniki lahko izbris opravijo osebno v regionalni enoti ali elektronsko prek portala SPOT.

KJE

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – Ajpes https://www.ajpes.si
Seznam točk SPOT in notarjev najdete tukaj:
(v slovenščini): http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/
Urad Finančne uprave Republike Slovenije pri Ministrstvu za finance, pristojen za vaš kraj, lahko poiščete na spletni strani (v slovenščini): http://www.fu.gov.si/kontakti
Spletna stran Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je (v slovenščini): http://www.zzzs.si/