Postupak uklanjanja dvostrukog oporezivanja

Šta

Dvostruko oporezivanje pojavljuje se kad dvije države ubiru porez od istog subjekta za isto razdoblje i istu vrstu poreza. Dvostruko oporezivanje uklanja se na osnovi sporazuma između Slovenije i drugih državama stranama ugovora.

Ko

Ako živite u jednoj državi i radite ili obavljate gospodarske djelatnosti u drugoj, možete utvrditi da određene poreze morate platiti u obje države. Vaša porezna obaveza ovisi o vašem poreznom statusu (rezident, nerezident). Ako ispunjavate uslove za status poreznog rezidenta Slovenije, prilikom dolaska u Sloveniju možete popuniti obrazac za utvrđivanje statusa rezidenta. Ako prestajete biti porezni rezident Slovenije, morate podnijeti prijavu za obračun poreza prije nego što napustite državu. Ako ste nerezident i u Sloveniji ostvarujete dohotke, pogodnosti iz poreznih sporazuma možete ostvarivati na dva načina:

    • kao nerezident možete u skladu s odredbama konkretnog sporazuma ostvariti nižu poreznu stopu prilikom isplate dohotka, pri čemu prvo treba provjeriti opravdanost ostvarivanja pogodnosti u nadležnom uredu Finansijske administracije (postupak za smanjenje ili oslobađanje kod izvora)
    • ako se prilikom isplate dohotka porez obračuna u skladu sa slovenskim poreznim zakonodavstvom, nerezidentu se naknadno može vratiti dio poreza koji premašuje iznos koji Slovenija može obračunati u skladu s odredbama konkretnog sporazuma (postupak povrata).

Gdje

Ministarstvo finansija, Finansijska administracija Republike Slovenije, Finansijski ured gdje ste upisani u registar poreznih obveznika. Kontakt možete pronaći na internetskoj stranici: http://www.fu.gov.si/kontakti/.