Postopek odprave dvojnega obdavčevanja

KAJ

Dvojno obdavčevanje se pojavi, ko dve državi pobereta davek od istega subjekta za isto obdobje in isto vrsto davka. Dvojno obdavčevanje se odpravi na podlagi sporazumov med Slovenijo in drugimi državami pogodbenicami.

KDO

Če živite v eni državi in delate ali opravljate gospodarske dejavnosti v drugi, lahko ugotovite, da morate določene davke plačati v obeh državah. Vaša davčna obveznost je odvisna od vašega davčnega statusa (rezident, nerezident). Če izpolnjujete pogoje za status davčnega rezidenta Slovenije, lahko ob prihodu v Slovenijo izpolnite obrazec, da ugotovite svoj rezidentski status. Če prenehate biti davčni rezident Slovenije, morate oddati napoved za odmero davka, preden zapustite državo. Če ste nerezident (ki živi v Sloveniji), se dvojnemu obdavčevanju lahko izognete na dva načina:

  • kot nerezident lahko skladno z določbami uveljavljate nižjo davčno stopnjo ob plačilu dohodka, pri čemer je treba prej preveriti upravičenost pogodbe na pristojnem uradu Finančne uprave (postopek za znižanje ali oprostitev pri viru);
  • če se ob plačilu dohodka davek obračuna skladno s slovensko davčno zakonodajo, se lahko nerezidentom naknadno vrne del davka, ki presega znesek, ki ga lahko Slovenija obračuna skladno z določbami (postopek vračila).

KJE

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije Urad, pristojen za vaš kraj prebivališča, najdete na spletni strani: http://www.fu.gov.si/kontakti/

Ljubljana, Slovenija

Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana

1000 Ljubljana Ljubljana

Ljubljana, Slovenija

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55

 

1000 Ljubljana
T 01 478 3800 H.C.