Popis službi za pomoć i projekata povezanih sa zapošljavanjem

Zavod RS za zapošljavanje

Šta

Zavod RS za zapošljavanje glavna je državna ustanova koja tražiteljima posla pomaže pronaći posao u cijeloj Sloveniji. Ako ste nezaposleni, upišite se u registar nezaposlenih osoba. Možete se upisati lično s važećim ličnim dokumentom. Zavod za zapošljavanje nudi vam mnogobrojna slobodna radna mjesta, a lični profesionalni savjetnik pružit će vam pomoć u traženju posla i razvoju daljnje karijere.

Gdje

Najbliži lokalni ured ZRSZ-a možete potražiti na internetskoj stranici (na slovenskom): https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure.

Karijerni centar

Šta

Kao dio ZRSZ-a, karijerni centar nudi informacije o mogućnostima zaposlenja, profesionalno savjetovanje i usmjeravanje cjeloživotne karijere. Organiziraju grupne radionice za poboljšavanje vještine traženja posla i u saradnji s poslodavcima predstavljaju trenutačno slobodna radna mjesta. U karijernom centru imate pristup alatima za samostalno karijerno usmjeravanje, možete pregledavati slobodna radna mjesta itd.

Gdje

Najbliži lokalni ured karijernog centra možete potražiti na internetskoj stranici (na slovenskom): https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure.

EURES

Šta

EURES je europski portal za radnu mobilnost. Na internetskoj stranici možete pregledavati slobodna radna mjesta u cijeloj Europi. Na Zavodu RS za zapošljavanje možete stupiti u kontakt sa savjetnikom EURES-a koji će vas savjetovati. Slobodna radna mjesta na portalu EURES razvrstana su s obzirom na različite kategorije (područje rada, država itd.). Možete učitati i svoj životopis kako bi bio dostupan poslodavcima u Europi.

Gdje

Karijerni centri slovenskih univerziteta

Šta

Sva četiri univerziteta u Sloveniji svojim studentima nude pomoć u profesionalnom razvoju. Neki poslodavci objavljuju slobodna radna mjesta i na svojim internetskim stranicama.

Gdje

Zavod Ypsilon

Šta

Zavod Ypsilon nevladina je organizacija koja povezuje mlade. Pripremili su mentorski program u kojem mladi od 15 do 30 godina mogu naći mentora u svom području interesa. Internetska stranica povezuje mentore i mlade. Možete pregledati ko želi biti mentor i kontaktirati tu osobu da vam pomogne u profesionalnom razvoju. Sudjelovanje je dobrovoljno i besplatno za mentore i mlade koji trebaju mentora.

Gdje

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici (na engleskom): https://www.mentorstvo.si/en/.

Zavod Nefiks

Šta

Nefiks je zavod koji mladima pomaže zabilježiti i verbalizirati svoje znanje i vještine za uspješno predstavljanje na tržištu rada. Vode različite programe (kao što su talentiran.si i rješenja za zapošljavanje) za potporu mladima u izgradnji i razvoju njihovih karijera te za poboljšanje njihovih mogućnosti zaposlenja.

Gdje

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici (na slovenskom): http://www.nefiks.si/.

Inspektorat rada RS

Šta

To je administrativno tijelo u sastavu Ministarstva rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti. Nadzire provedbu zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i općih akata koji uređuju radne odnose, plaće i druga primanja iz radnog odnosa.

Gdje

Inspektorat rada Republike Slovenije (Labour Inspectorate of the RS):
Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 280 36 60
E-adresa: gp.irsd@gov.si
W: http://www.id.gov.si

Delavska svetovalnica (Savjetovalište za radnike)

Šta

To je organizacija koja nudi zastupanje, zaštitu, poticanje i razvoj radnih, socijalnih i zakonskih prava ranjivih skupina kao što su migranti.

Gdje

Delavska svetovalnica (Counselling Office for Workers):
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 434 12 10 and 080 14 34
E-adresa: info@delavskasvetovalnica.si
W: 
http://www.delavskasvetovalnica.si/

Savez slobodnih sindikata Slovenije – ZSSS

Šta

Cilj je te organizacije pregovaranje o sadržaju kolektivnih ugovora i sudjelovanje pri usklađivanju prijedloga zakona i drugih dokumenata koji se tiču radnika.

Gdje

Savez slobodnih sindikata Slovenije – ZSSS (Association of Free Trade Unions of Slovenia):
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 434 12 00
E-adresa: zsss@sindikat-zsss.si
W: https://www.zsss.si