Pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja

KAJ

Slovenija je z mnogimi državami sklenila pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja, da bi zagotovila, da ljudje ne bi dvakrat plačali davka na iste dohodke. Pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja določa, katera država ima pravico do obdavčitve posameznika. Če imata to pravico obe državi, pogodba določa, katera država ima prednost. Pogodbe lahko določajo različna pravila za različne vrste dohodkov.

KDO

Vsakdo, ki živi v eni državi, v drugi državi pa dela, ima dohodek ali opravlja gospodarsko dejavnost.

KAKO

Postopki, zahteve in znesek za plačilo se lahko razlikujejo, odvisno od primera in pogodbe. Več informacij o državah, ki so s Slovenijo sklenile pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, je na spletni strani (v angleščini):
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions/

KJE

Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije Urad, pristojen za vaš kraj prebivališča, najdete na spletni strani (v slovenščini) http://www.fu.gov.si/kontakti/

Ljubljana, Slovenija

Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana

1000 Ljubljana Ljubljana