Opis in seznam zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe

Dobro je vedeti

Brezplačne osnovne zdravstvene storitve ter zdravstveno svetovanje za nezavarovane osebe so na voljo v naslednjih primerih:

  • če nimate obveznega zdravstvenega zavarovanja,
  • če imate obvezno zdravstveno zavarovanje, vendar ne morete skleniti dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
  • če nimate stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
  • če ste tujec, prosilec za azil ali oseba s statusom begunca ali subsidiarne zaščite.

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani

Kaj

Slovenska filantropija nudi zdravstvene storitve za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki potrebujejo pomoč ali nasvet ter prebivajo na področju Mestne občine Ljubljana. Komunikacija poteka v slovenskem, hrvaškem, srbskem, angleškem in italijanskem jeziku.

Kje

Slovenska filantropija:
Mislejeva 3, 1000 Ljubljana
T: +386 1 437 20 10
E: sara.gregori@zd-lj.si,
Spletna stran: http://www.filantropija.org/ambulanta-za-osebe-brez-zdravstvenega-zavarovanja/

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico Maribor

Kaj

Nadškofijska Karitas Maribor nudi osnovne zdravstvene storitve in osnovne zobozdravstvene storitve za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Kje

Nadškofijska Karitas Maribor:
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
T: +386 59 080 350
E: info@karitasmb.si
Spletna stran: http://www.karitasmb.si/index.php?id_novosti=64

Pro bono ambulanta s posvetovalnico za Goriško regijo

Kaj

Humanitarni center v Novi Gorici nudi osnovne zdravstvene storitve za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Goriškem. Med njihovimi strankami so večinoma sezonski delavci in obrtniki.

Kje

Humanitarni center v Novi Gorici:
Bidovčeva ulica 2-4, 5000 Nova Gorica
T: +386 70 818 102
E: probono.amb.ng@gmail.com
Spletna stran: http://probono-amb-ng.weebly.com/

Fajdigova ambulanta v Kranju

Kaj

Društvo za pomoč osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja brezplačne osnovne zdravstvene storitve v Kranju. Ordinacijski čas delovanja ambulante je vsak torek od 15. do 18. ure.

Kje

Društvo za pomoč osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, Fajdigova ambulanta:
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
T: +386 4 208 2 208
E: info@fajdigova.si
Spletna stran: http://www.fajdigova.si/

Zasebna ordinacija splošne medicine, Andrej Dernikovič, dr. med., Izola

Kaj

Zasebna ordinacija splošne medicine v Izoli nudi brezplačno svetovanje dvakrat tedensko, ob ponedeljkih med 18. in 19. uro ter ob petkih med 13. in 14. uro.

Kje

Zasebna ordinacija splošne medicine Andrej Dernikovič, dr. med.:
Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
T: + 386 5 640 3 563
Spletna stran: medinsula.info@gmail.com, http://www.dzdravje.si/derandr/##ddmpage-section-2

Pro bono zobna ambulanta v Matenji vasi pri Postojni

Kaj

Zobna ambulanta nudi brezplačne zobozdravstvene storitve za prosilce za azil, begunce, migrante in druge ogrožene osebe, ki jih napoti Slovenska filantropija.

Kje

Slovenska filantropija:
Mislejeva 3, 1000 Ljubljana
T: +386 1 437 20 10
Spletna stran: http://www.filantropija.org

Brezplačne zobozdravstvene storitve v okviru ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico Nadšofijske Karitas Maribor

Kaj

Ambulanta nudi brezplačne zobozdravstvene storitve za vse ogrožene osebe, vključno z možnostjo tolmačev za albanski in romski jezik.

Kje

Nadškofijska Karitas Maribor:
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
T: +386 59 080 350
E: info@karitasmb.si
Spletna stran: http://www.karitasmb.si/index.php?id_novosti=64