Odšteta i potpora za nezgode i povrede na radu

Odšteta za povredu na radu

Šta

U slučaju nezgode na radu imate pravo na novčanu naknadu. Povreda na radu znači da ste se povrijedili tijekom rada ili na putu do posla ili s njega, ako je prijevoz organizirao poslodavac ili dok ste na službenom putovanju. Odštetu možete zatražiti ako do nezgode nije došlo zbog vaše nemarnosti. Odšteta se odobrava samo u slučaju ako je o vašoj ozljedi napravljen zapisnik.
Odštetu isplaćuje osiguravajuće društvo, ako je vaš poslodavac s njime sklopio osiguranje za slučaj povrede na radu i kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja te ako je poduzeo sve potrebne mjere sigurnosti na radu. Ako vaš poslodavac nema sklopljeno osiguranje, protiv njega ne možete podnijeti tužbu.
Kako biste mogli zatražiti odštetu, trebat će vam sljedeći dokumenti: obrazac ER-8 (prijava povrede na radu), pismeni zapisnik o nezgodi, izvadci iz zdravstvenih evidencija ili zdravstvena potvrda, izjave svjedoka, ljekarska potvrda vašeg ljekara, vaša izjava o nezgodi i računi.

Gdje

Odštetu potražujete od privatnog osiguravajućeg društva s kojim je poslodavac sklopio policu osiguranja za slučaj povrede na radu.
Više o povredama na radu možete pročitati ovdje: http://www.visokaodskodninaplaninsec.si/nezgoda-na-radnem-mestu.

Naknada plaće za vrijeme privremene odsutnosti s posla – zdravstveno osiguranje

Šta

Ako se razbolite, poslodavac vam za vrijeme privremene odsutnosti s posla za prvih 30 dana isplaćuje naknadu plaće iz sredstava preduzeća. Poslodavcu morate priložiti potvrdu o odsutnosti zbog bolovanja koju vam izdaje vaš ljekar.
Ako je vaša odsutnost duža od 30 dana, Zavod za zdravstveno osiguranje isplaćuje vam naknadu nakon što dobije mišljenje ljekara ili odgovarajućeg zdravstvenog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznos naknade plaće ovisi o prosječnoj mjesečnoj plaći osigurane osobe i o naknadama u godini prije godine u kojoj dođe do privremene odsutnosti s posla.
Više informacija o naknadi dostupno je na sljedećoj internetskoj stranici:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/.

Gdje

Nadležno tijelo je Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije.
Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije – popis osoba kojima se možete obratiti (na slovenskom): http://www.zzzs.si/imenik

Rehabilitacija nakon povrede na radu

Šta

U slučaju težih ozljeda na radu, čija je posljedica trajna nesposobnost za rad, imate pravo na različite zdravstvene i profesionalne potpore. Koju ćete vrstu potpore dobiti, ovisi o stepenu povrede i o tome jeste li bili uključeni u penziono i invalidsko osiguranje. Možete ostvariti sljedeća prava:

  • prava koja možete ostvariti na osnovi obaveznog penzionog i invalidskog osiguranja Zavoda za penziono i invalidsko osiguranje
  • prava koja možete ostvariti na osnovi upisa u registar nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije.

Više o tome pročitajte u poglavlju 5.4.2. a „Prava i zaposlenje“.

Gdje

Za više informacija o zdravstvenoj i profesionalnoj rehabilitaciji u slučaju povrede na radu obratite se Zavodu za penziono i invalidsko osiguranje Slovenije i Zavodu RS za zapošljavanje.

Zavod za penziono i invalidsko osiguranje Slovenije:
https://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=25

Zavod za penziono i invalidsko osiguranje Slovenije – ZPIZ:
Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 474 51 00
E-adresa: informacije@zpiz.si
W: https://www.zpiz.si/cms/?ids=zpizen

Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje – popis kontakata i adresa:
https://www.ess.gov.si/kontakt