Odškodnina in podpora za nezgode ter poškodbe pri delu

Odškodnina za poškodbo pri delu

KAJ

V primeru nezgode pri delu ste upravičeni do finančnega nadomestila. Poškodba pri delu pomeni, da ste se poškodovali med delovnim procesom ali na poti na delo ali z njega, če je prevoz organiziral delodajalec, ali ko ste na službenem potovanju. Odškodnino lahko zahtevate, če do nesreče ni prišlo zaradi vaše malomarnosti. Odškodnina se odobri le v primeru, če je bil o vaši poškodbi narejen zapisnik.

Odškodnino plača zavarovalnica, če je vaš delodajalec z njo sklenil zavarovanje za primer poškodbe pri delu in kolektivno nezgodno zavarovanje ter če je uvedel vse potrebne ukrepe varnosti pri delu. Če vaš delodajalec nima sklenjenega zavarovanja, zoper njega ne morete vložiti tožbe.

Da bi lahko zahtevali odškodnino, boste potrebovali naslednje dokumente: obrazec ER-8 (prijava poškodbe pri delu), pisni zapisnik nezgode, izvode zdravstvene evidence ali zdravstveno potrdilo, izjave prič, zdravniško potrdilo vašega zdravnika, vašo izjavo o nezgodi ter račune.

KJE

Odškodnino zahtevate pri zasebni zavarovalnici, pri kateri je delodajalec sklenil zavarovalno polico za primer poškodbe pri delu.
Več o poškodbah pri delu lahko preberete tukaj: http://www.visokaodskodninaplaninsec.si/nezgoda-na-delovnem-mestu

Nadomestilo plače med začasno odsotnostjo z dela – zdravstveno zavarovanje

KAJ

Če zbolite, vam delodajalec med začasno odsotnostjo z dela za prvih 30 dni plača nadomestilo plače iz sredstev podjetja. Delodajalcu morate predložiti potrdilo za bolniško odsotnost z dela, ki vam ga izda vaš zdravnik.
Če je vaša odsotnost daljša od 30 dni, vam Zavod za zdravstveno zavarovanje nadomestilo plača po tem, ko pridobi mnenje zdravnika ali ustreznega zdravstvenega odbora Zavoda za zdravstveno varstvo. Znesek nadomestila plača je odvisen od povprečne mesečne plače zavarovane osebe in od nadomestil v letu pred letom, v katerem pride do začasne odsotnosti z dela.

Več informacij o nadomestilu je na voljo na naslednji spletni strani: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/

KJE

Pristojni organ je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – seznam oseb za stik (v slovenščini): http://www.zzzs.si/imenik

Rehabilitacija po poškodbi pri delu

KAJ

V primeru hujših poškodb na delu, katerih posledica je trajna nezmožnost za delo, ste upravičeni do različne zdravstvene in poklicne podpore. Katero vrsto podpore boste dobili, je odvisno od stopnje poškodb in od tega ali ste bili vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Uveljavljate lahko naslednje pravice:

  • Pravice, ki jih uveljavljate na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Pravice, ki jih uveljavljate na podlagi vpisa v register brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Več o tem preberite v poglavju 5.4.2.a »Pravice in zaposlitev«.

KJE

Za več informacij o zdravstveni in poklicni rehabilitaciji v primeru poškodbe pri delu stopite v stik z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavodom RS za zaposlovanje.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
https://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=25

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – ZPIZ
Kolodvorska ulica 15
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 474 51 00
https://www.zpiz.si/cms/?ids=zpizen
E-naslov: informacije@zpiz.si

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – seznam stikov in naslovov:
https://www.ess.gov.si/kontakt