Marrëveshjet për shmangien e tatimit të dyfishtë

ÇFARË

Sllovenia ka lidhur marrëveshje të tatimit të dyfishtë me shumë vende për të siguruar që personat  të mos paguajnë tatimin e dyfishtë për të njëjtat të ardhura.
Një traktat i tatimit të dyfishtë përcakton se cili vend ka të drejtë të tatojë një individ. Nëse të dyja vendet kanë të njëjten të drejtë, kontrata përcakton se cili vend ka një avantazh. Kontratat mund të përcaktojnë rregulla të ndryshme për lloje të ndryshme të të ardhurave.

KUSH

Çdokush që jeton në një vend dhe punon në një vend tjetër, dhe ka të ardhura ose angazhohet në një aktivitet ekonomik.

SI

Procedurat, kërkesat dhe shuma për pagesë mund të ndryshojnë, varësisht nga rasti dhe kontrata. Më shumë informacion mbi vendet që kanë lidhur një traktat të tatimit të dyfishtë me Slloveninë është në dispozicion në faqen e internetit (në anglisht):
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions/

KU

Ministria e Financave, Administrata Financiare e Republikës së Sllovenisë, Zyra përgjegjëse për vendin tuaj të banimit, mund ta gjeni në faqen e internetit (në gjuhën sllovene) http://www.fu.gov.si/kontakti/