Lista e burimeve të internetit për kompaninë

Portal Sllovenia Business Point (pika e vetme e kontaktit)

ÇFARË

Ky është një portal në gjuhën angleze që siguron të gjithë informacionin e nevojshëm për themelimin e një kompanie në Slloveni.

KU

(në anglisht) http://eugo.gov.si/en/about-the-portal/

SPOT - pika sllovene e biznesit

ÇFARË

Gjithashtu mund të merrni më shumë informacion rreth themelimit të një kompanie në Slloveni. Në këtë portal mund të regjistroni disa lloje të bizneseve në mënyrë elektronike.

KU

(në anglisht): http://eSPOT.gov.si/info/sistem-spot/

Portal Invest Sllovenia

ÇFARË

InvestSlovenia Team operon në kuadër të SPIRIT Slovenija (Agjencia Publike e Republikës së Sllovenisë për Promovimin e Ndërmarrësisë, Ndërkombëtarizimit, Investimeve të Huaja dhe Teknologjisë), me detyra rregullatore, profesionale dhe zhvillimore për të rritur konkurrueshmërinë e ekonomisë sllovene në fushën e sipërmarrjes, ndërkombëtarizimit, investimeve të huaja dhe teknologji. Ekipi i InvestSlovenia vepron si një “dyqan me një ndalesë” për investitorët potencialë dhe drejton bazat e të dhënave me projektet e investimeve publike dhe private dhe tokën për qëllime komerciale dhe industriale në të gjithë sektorët ekonomikë. Informacioni është i disponueshëm pa pagesë për të plotësuar nevojat specifike dhe buxhetet e investitorëve.

KU

(në anglisht dhe frëngjisht): https://www.investslovenia.org/

Faqja e internetit DATA, d. o. o.

ÇFARË

DATA, d. o. o. është një kompani private. Ofrojnë asistencë për shtetasit e huaj (të gjitha në një vend: marrja e numrave tatimorë sllovenë, përkthimi i dokumenteve të nevojshme, regjistrimi i lirë i kompanive për marrjen e lejeve të punës për të huajt, ndihma në transferimin e vendeve të punës tek punëtorët etj.).

KU

(në anglisht, gjermanisht, kroatisht, boshnjakisht, serbisht, rusisht, italisht, kinezisht, arabisht): https://data.si/en/