Popis internetskih izvora za preduzeća

Portal Slovenia Business Point (jedinstvena kontaktna tačka)

ŠTA

To je portal na engleskom jeziku koji nudi sve informacije potrebne za osnivanje preduzeća u Sloveniji.

GDJE

(na engleskom) http://eugo.gov.si/en/about-the-portal/

SPOT - Slovenska poslovna tačka

Možete dobiti i više informacija o osnivanju preduzeća u Sloveniji. Na portalu također možete elektronski registrovati neke vrste preduzeća.

GDJE

(na slovenskom): http://evem.gov.si/info/sistem-spot/

Portal Invest Slovenia

ŠTA

InvestSlovenia Team djeluje u okviru agencije SPIRIT Slovenija (Javna agencija Republike Slovenije za poticanje preduzetništva, internacionalizacije, stranih investicija i tehnologije) kojoj su povjereni regulativni, stručni i razvojni zadaci za povećanje konkurentnosti slovenskoga gospodarstva u području preduzetništva, internacionalizacije, stranih investicija i tehnologije. InvestSlovenia Team djeluje kao „tačka sve na jednome mjestu“ za potencijalne investitore i vodi baze podataka s javnim i privatnim investicijskim projektima te zemljišta za komercijalne i industrijske svrhe u svim gospodarskim sektorima. Informacije su dostupne besplatno, da zadovolje određene potrebe i proračune investitora.

GDJE

(na engleskom i francuskom): https://www.investslovenia.org/

Internetska stranica DATA d. o. o.

ŠTA

Data d. o. o. privatno je preduzeće. Između ostalog, nude i pomoć stranim državljanima (sve na jednome mjestu: dobivanje slovenskih poreznih brojeva, prijevod potrebnih dokumenata, besplatne registracije preduzeća do dobivanja radnih dozvola za strance, pomoć pri posredovanju radnih mjesta radnicima itd.).

GDJE

(na engleskom, njemačkom, hrvatskom, bosanskom, srpskom, ruskom, talijanskom, kineskom i arapskom jeziku): https://data.si/en/