Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba za zaposlovanje tujcev (Employment Service of Slovenia, Service for Employment of Foreigners)

Ljubljana, Slovenia

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba za zaposlovanje tujcev (Employment Service of Slovenia, Service for Employment of Foreigners)

Rožna dolina, Cesta VI/7

1000 Ljubljana