Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

Ljubljana, Slovenija

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

Povšetova ulica 37

1000 Ljubljana Ljubljana
T (01) 542 14 22