Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ministry of Labour, Family and Social Affairs and Equal Opportunities)

Ljubljana, Slovenia

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ministry of Labour, Family and Social Affairs and Equal Opportunities)

Kotnikova 28

1000 Ljubljana